Anna-Carin Strand

Anna-Carin Strand (f. 1969) är sång- och körpedagog, utbildad i Stockholm och Örebro, med biinstrumentexamen i piano. Som pedagog vid musiklinjen på Vadstena folkhögskola undervisar Anna-Carin i kör, dirigering, sång, piano samt gehör. Under 2003-2008 tjänstgjorde hon vid Linköpings universitet som biträdande director musices och dirigent for den Akademiska Damkören Linnea. Åren 2003-2006 var hon även vice ordförande i Svenska Sång- och Talpedagogförbundet. Anna-Carin har tidigare arbetat som sångpedagog på Medborgarskolan, vid musiklinjen på Liljeholmens folkhögskola, i Linköpings musikklasser samt på Linköpings kulturskola.

Utöver sin pedagogiska verksamhet är Anna-Carin on ofta anlitad sopran, både som solist i större verk och med egna konserter. Hon inbjuds också regelbundet av olika körer som inspiratör och för att arbeta med koristers sångteknik, samklang och intonation.

Anna-Carin har lett inspelningen av ett tiotal körskivor. Förutom samtliga Chorus Lins produktioner har hon gjort flera inspelningar med den Akademiska Damkören Linnea och musiklinjen på Vadstena folkhögskola.