Kontaktinformation

Adress

Chorus Lin
Box 37
581 02 Linköping

http://www.choruslin.se
Chorus Lin på Facebook
ChorusLin@music.liu.se

Organisationsnummer: 82 20 02-46 35
Plusgiro: 19 03 92-1

Styrelse

Dirigent

Anna-Carin Strand 013-741 55 E-post

Ordförande

Robert Johansson 0705382170 E-post

Sekreterare

Martin Frennesson 013-12 68 19 E-post

Kassör

Daniel Carlsson 070-488 04 28 E-post

PR-/Infoansvarig

Zara Magnusson 070-4804687 E-post

Clubmästare

Anders Grobstok Dalen 004745215259 E-post

Konsertgeneral

Martin Josefsson 0702-36 82 82 E-post

Skicka e-post till alla i styrelsen