[2004-05-17 09:12]

Mångsidig kör på musikalisk resa
Jubileumskonsert med Chorus Lin (20 år)
Dirigenter: Anna-Karin Strand (musikalisk ledare), och Rikard Karlsson.
Gösta Nylund, piano, Mikael Sundvall, sopransaxofon
Missionskyrkan, Linköping

Vid en celebrerande jubileumskonsert handlar det förstås om att skapa en lite extra festlig och högtidlig stämning. Dessutom visa upp en bredd och mångfald av musik som kan ha präglat denna kör under de tjugo år den verkat.
Chorus Lins konsert i Missionskyrkan i lördags uppfyllde dessa kriterier. Fullsatt med publik och en vacker lokal med fin akustik förstärkte också helhetsintrycket.

Seriösare framtoning
Konsertens första avdelning hade en seriösare framtoning med ett par längre stycken. Efter ett kort energiskt intro, en körfanfar full av kraft, vandrade vi in i Adolf Fredrik Lindblads skira och pastorala musikromantik. De lyriska bilderna i "Drömmarne" formar i tonsättningen en tidstypisk helhet av sentimentala och dramatiska stämningar. Chorus Lin återgav dessa nyanserat och dynamiskt. Karaktären på sången var ljus och lätt, och pianot flöt in fint i balans med sången. Kanske var mansstämmorna (främst tenor) lite tunna ibland -- ett återkommande drag under konserten. En annan generell svaghet som bör nämnas var osäkerhet i de allra högsta registren, i både dam- och herrstämmorna. Detta kunde i sin tur vara beroende på en viss nervositet.

Krävande inslag
Exemplen ur Frank Martins Mässa för dubbelkör, var väl programmets mest krävande och ambitiösa inslag, på gränsen av körens förmåga. De två satser som sjöngs visade mässans spännvidd mellan det expressiva, dramatiska och det mer inåtvända och meditativa. Den senare av dessa, Agnus Dei, gjorde starkt intryck med sina kärva kvinter och täta ackord, och det lågmälda men laddade slutet.

Andra avdelningen var av det lättsammare slaget. Inramningen var en fingerad repetition, och många stycken kryddades med små illustrativa sketcher eller kommentarer.

Tvära kast
Musikaliskt var det tvära kast mellan allt från folklåtar, barnvisor, jazz, renässansmadrigaler och nationalromantik. Minnesvärt var det avancerade arrangemanget på Gullan Bornemarks "Sudda, sudda". Andra sådana teatrala och lekfulla inslag var Anders Widmarks "Har du kvar din röda cykel", med den cyklande men säkert sjungande gästsolisten Markus Heimar. De musikaliska höjdpunkterna var annars "Deep river", en spiritual med en smakfull och mjukt anpassad saxofonsolist. Eller Sven-Eric Johanssons originella "Fancies" där kör och pianist imponerade med en både rytmiskt samkörd och tonren tolkning (aningen snabb bara). Ett litet uruppförande ingick även. Hans Lundgrens "Rimmens makt över skaldekonsten" var en fyndig och kongenial överföring till toner av humoristiska och nonsensartade rim, särskilt skriven till detta tillfälle. Med den avslutande hyllningen till maj, i Alfvéns "Vårsång", så var den rika musikaliska resan fullbordad, av en mångsidig kör med stort engagemang.

Lars H Jonsson


Corren.se - nyheter dygnet runt
http://www.corren.se
Östgöta Correspondenten
581 89 Linköping
013-28 00 00 vx